Noodmaatregel overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

De overheid heeft de Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. In het kort houdt deze regeling in dat ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart tot en met mei.

Middels deze calculator heeft u een goede indicatie hoe hoog uw voorschot zal zijn en op welk bedrag u definitief recht heeft. Indien zich substantiële wijzigingen in deze regeling voordoen zullen wij trachten deze zo snel mogelijk te verwerken in onze calculator. Hoewel wij de uiterste zorg hebben besteed aan deze calculator, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid noch voor de gevolgen daarvan.


Bereken

Loonsom januari
Loonsom volgende maanden
Omzetafname in procenten
%
%
Hulp nodig?

Pay-Check

Wij geven MKB ondernemers op het complexe gebied van salarisadministratie zekerheid dat dit in onze handen volledig onder controle is. Zodat zij hun aandacht kunnen besteden aan andere aspecten van hun bedrijfsvoering.


Resultaat

Voorschot subsidie Definitieve subsidie Nog te ontvangen/terug te betalen

Toelichting